Voorbereidend schrijven/ Schrijfdans

Voor kinderen zover zijn dat ze goed leesbaar woordjes kunnen ‘schrijven’ in het ons bekende ‘koordschrift’ d.w.z. met ‘aaneengeschreven’ letters zitten ze goed en wel in de lagere school. Ook hier beginnen we al vanaf de peuterklas met voorbereidend schrijven.

Schrijfdans is een methode om kinderen te leren schrijven vanuit hun eigen natuurlijke bewegingen. Schrijfdans is helemaal niet prestatiegericht en vertrekt van liedjes en dansjes.
De bewegingen worden eerst geoefend  in de lucht. Pas daarna gaan we schrijftekenen op een bord, op een tafeltje, op grote vellen papier of een groot stuk plastiek.
Bij ‘schrijfmateriaal’ denken we in de eerste plaats aan krijtjes en potloden, maar ook sponsjes, washandjes, scheerschuim, verf, klei, ja zelfs vingers en handen worden gebruikt.
Net zoals bij alle andere activiteiten wordt de moeilijkheidsgraad opgevoerd naarmate de kinderen ouder worden om dan te eindigen in het eerste leerjaar bij het ‘echte’ schrijven.