Voorbereidend rekenen

Kleuters leren vanuit spel: dit is een wezenlijk verschil met kinderen van de lagere school!
Dus ook ‘rekenen’ vertrekt van spelsituaties en … in een kleuterschool wordt meer aan voorbereidend rekenen gewerkt dan men op het eerste zicht zou denken!

Wist je dat spelen in de zandbak een dankbaar gegeven is om kinderen te laten kennismaken met inhouden en hoeveelheden?
Wist je dat het ordenen van materialen in allerlei categorieën wiskundig inzicht vergt?
Wist je dat heel wat wiskundige begrippen (eerst, vooraan, laatst, …) ook in bv. een turnles geoefend worden?
Uiteraard komen ook heel wat wiskundige begrippen aan bod bij het winkeltje spelen en worden heel wat spelletjes, ook op de computer, uitgedacht om het logisch inzicht te bevorderen.
Natuurlijk worden de klassieke ‘tel’ oefeningen niet vergeten: in de 2de en 3de  kleuterklas worden alle mogelijkheden aangewend om met de kinderen te ‘tellen’.