Pompom

Pompom is niet zomaar een klaspop in kleuterblokje Duizendpoot. Hij is de mascotte van de leermethode “Schatkist”. Hij is een vriendje aan wie de kinderen van alles vertellen en vragen. De ene keer moeten ze hem helpen (bijvoorbeeld als hij nieuw is in de klas en de weg nog niet weet), de andere keer kunnen ze hem van alles vragen. Doordat hij zo’n vertrouwde figuur is, zullen kinderen zich veel minder geremd voelen om te praten, vragen te stellen en hun gevoelens te uiten. Pompom biedt daardoor een goede ondersteuning bij activiteiten op het gebied van (mondelinge) taalontwikkeling tot sociaal-emotionele ontwikkeling.

De leermethode “Schatkist” biedt extra begeleiding voor kinderen die dit nodig hebben en extra uitdaging voor kinderen die daaraan toe zijn.

Taal, lezen en rekenen staan voorop. Pompom helpt hen daarbij een aardig eindje op weg.

Meer info kan je vinden via www.schatkist.be.