Nieuwsbrief september 2015

Beste kinderen,

Vandaag is het nieuwe schooljaar van start gegaan. In naam van ons schoolteam heten wij iedereen van hartelijk welkom. Wij willen van deze gelegenheid meteen gebruik maken om u enkele toelichtingen te geven …

Een kort woordje over onze teamleden;

 • Juf Schannah en juf Ellen zijn in zwangerschapsverlof en verwachten we pas volgend schooljaar terug
 • De klasjes van de Vlindertuin zijn vanaf nu gemengde groepen: instappertjes en 1ste kleuterklas zitten nu samen in de klas, wat enkel voordelen biedt voor de kindjes! 
 • Juf Kim wordt de hulpjuf bij de kleuters
 • Juf Sandy gaat halftijds werken, juf Sophie wordt haar collega
 • Juf Sophie zal ook, samen met juf Lydia, de 3de kleuterklas voor haar rekening nemen
 • Juf Lien verhuist naar het 6de leerjaar
 • We verwelkomen ook enkele nieuwe personeelsleden:
 • Juf Manouche – kinderverzorgster
 • Juf Tessa – 2de leerjaar
 • Juf Liesa – hulpjuf lagere school (tot december)
 • Meester Senne – turnen voor de kleuters en 1ste, 2de en 3de leerjaar
 • Juf Heide – Rooms Katholieke godsdienst
 • En mevrouw Nele D’hondt, die sinds februari reeds deeltijds op het secretariaat werkte, wordt vanaf nu onze vaste secretariaatsmedewerkster.

Ook qua infrastructuur zijn er enkele zaken in beweging:

 • Wij kunnen een tweede 6de leerjaar inrichten: het is nog even wachten tot de verf droog is en dan kunnen de kinderen genieten van een mooi, nieuw lokaal met digitaal bord
 • De omheining van de school wordt momenteel in een kleurrijk jasje gestoken
 • De zaaltjes van de kleuterblokken krijgen binnenkort een nieuwe vloer 

Volgende puntjes wil ik ook even onder de aandacht willen brengen:

 • er kan een studietoelage voor de basisschool aangevraagd worden
 • de financiële bijdragen zullen voortaan maandelijks gefactureerd worden
 • snoep en koekjes mogen enkel nog na de middag gegeten worden en we laten geen frisdrank meer toe (water, melk en fruitsappen kan nog wel)
 • wij organiseren nu ook voorschoolse opvang: tussen 7u30 en 8u00 in de turnzaal van de lagere school, € 0,78
 • voor schoolzwemmen wordt € 1,50 per beurt aangerekend (3de leerjaar zwemt gratis), de subsidies van de gemeente Stabroek zijn ontoereikend om de kosten te drukken
 • het schoolreglement kan u bekijken op de website van de school (www.bs-destappe.be) of is op het secretariaat te verkrijgen in papieren versie

Tot slot wil ik u bedanken voor het nodige vertrouwen dat u in onze school stelt. Samen hebben we één doel voor ogen: het welzijn van uw kinderen bevorderen en ze in een aangename omgeving de nodige kennis laten opdoen.

Hierbij hoop ik te mogen rekenen op een goede samenwerking en voor de kinderen, een leerrijke en leuke tijd op onze school!

Met vriendelijke groeten,

E. Coekaerts